Sunday, June 22, 2008

玉壺軒

"鴨腳包"

"鐵公雞"

呢個禮拜好次懷舊風吹襲我咁款事原今朝起身後做完早操梳洗完本來一心諗著去理髮同買玩表的加生的. 但後來那兩個魔鬼又話要黎而大家都未食晏於是就約好我帶佢地去"玉壺軒"試下真正的KL"古早"廣東菜咁唔爭在叫埋高人一齊黎.

玉壺軒係茨廠街一帶最古老的酒樓之一。記憶冇錯的話以前還有三家有名的"錦倫泰", "品泉"同"雙英霽"但現在只剩玉壺軒同雙英霽殘存唔知仲捱得幾耐。

以好久冇去幫襯驚見以前木做的二樓建築以改為水泥而成個格局都改晒真係可以用"面目全非"黎形容。連我以前最鐘意睇的果幾個巨型水牌寫著那些各樣菜式名稱方便點菜都冇埋。好彩我憑記憶都叫得出這老店最灑家的幾樣野但我相信就算我講得出以前的大部分菜名廚房裡面的師傅以做不出黎。

算把啦仲有"乾燒依麵","鐵公雞"同"薑鴨麵"食到我以覺得好幸運的了以不在乎味道有幾多成好次以前咁。我在等佢地黎時四維踱而見茨廠街街市門口的那檔燒臘有"鴨腳包"於是買左四隻同半斤燒肉加料用黎送啤酒。

No comments: