Saturday, December 27, 2008

大豐收今日下晝去左KLCC因好耐冇去。到後先搵Joanna Wang新專輯但搵唔到之後去伊紀國屋睇睇見有本精美的Panerai coffee table size reference但要成六佰幾"溝"而且冇乜新意都喺講些阿媽都知果D野於是笠過就算冇買。行去日語部睇下D日本手錶雜誌仲好睇到一半Davidz來電兼走上嚟搵我於是我哋去左Chinoz飲番杯啤酒當下午茶。
Davidz因晚上還有野做於是先走我就繼續喺伊紀國屋度hea,喺手錶section巢下巢下卑我搵到本leatherworks的雜誌於是就嘗試喺hobby section再巢。點知一巢發覺原來有好多關於皮革工藝的書但就東一本西一本唔集中可能因冇皮革section的原故。我就開心死了因一直都對難搵到皮革工藝參考書而煩惱這次一次過卑我搵都咁多好似搵到寶藏咁開心最後揀選左六本最啱心水的一共花左同買本Panerai書咁上下價錢不過就更值得。

No comments: