Sunday, October 13, 2013

曼谷遊 - 機票航班篇

今次行程太即興而且因下週二係假期因而撲飛都好大問題, 一般我都直接從航空公司網購機票但今次第一次遇到馬航同泰航都冇位只淨底亞航但因為喺另一機場落機要接太座機麻煩。

無計下試找隔價網, 誰不知原來很多網上代理是有票而且好多便宜轉機票, 例如約旦航空KL飛BKK 600++ 不過到BKK以午夜

最後經expedia買了泰航未買過第3方票好驚聽日去到機場冇位XDD.

最後有驚無險成功飛往曼谷, 而且仲幾正有餐食仲有wine招乎, 好彩冇買亞航^^V.

WP_20131011_12_54_05_Pro__highres

WP_20131011_13_52_26_Pro__highres

WP_20131011_13_53_59_Pro__highres

WP_20131011_13_54_07_Pro__highres

WP_20131011_13_54_21_Pro__highres

WP_20131011_14_01_26_Pro__highres

WP_20131011_15_32_19_Pro__highres

WP_20131011_15_56_56_Pro__highres


No comments: