Sunday, March 16, 2008

肉骨茶之平反

那篇報導
一碗碗的有三層肉,排骨,豆腐乾同油條
前便碗湯是用來浸油條的每人一碗
如那店有荵油飯供應就是正中過正中
用蒜溶,指天辣,甜豉油(黑油)同鹹豉油溝成的助醬

最近在一本香港出版的旅遊兼飲食雜誌刊登了關於港島上環開了間什麼正中大馬巴生X氏肉骨茶云云。本來人地溫兩餐我亦不該說三道四但見那篇報導有張大大的相片影左一個瓦煲裡面有一些半肥瘦,排骨同豆腐乾後就覺得要為肉骨茶平反.

每當有人說他那肉骨茶最正中云云但拿出來上檯的是一煲一鑊熟的所為瓦煲肉骨茶時基本上那以是不正中了。傳統上肉骨茶是早餐時享用的所以分量絕對不大只是一個小的八角碗大小而以。而亦不會將所有野都擺落一個碗道而是一碗碗分明的例如排骨一碗,三層肉一碗,豆腐乾一碗,油條一碗這樣一碗碗分開上檯的.

瓦煲肉骨茶是近十幾年發明的玩意那是因肉骨茶以不只是早上供應而是早午晚都有得食因而份量與一齊食的人數多而改良的。

雖然這瓦煲玩意亦不錯但傳統的每碗分明是有道理的因豬肉與牛肉一樣不同部位食起來未道與質感不一樣的所以有些店除左普片的排骨半肥瘦之外還有好多部位可選。每碗份明仲有個原因是那湯與肉的味道如溝埋其它才料會變雜而失真因才料如豆乾之類會令那肉湯變味。

所以講究些的店是每碗分明不止還會在prepare時將湛豆乾的湯與肉湯分開的. 一碗完美的肉骨茶就是要這種堅持傳統的精神才能做出來。

那篇報導還題到要用蒜溶,指天辣,甜豉油(黑油)同鹹豉油溝成的助醬來漸那肉先好食是因那肉味寡亦是不正確。真正正中的肉骨茶那些肉是絕對唔寡的不但只唔寡仲要保留那豬肉香味先為標準。那點解要用蒜溶辣椒醬呢?。。。大馬人食均重口味與嗜辣就算幾有味的佳餚都係喜歡用辣椒或蒜溶配食的不淨是肉骨茶。見意那店的老闆唔好再同人講自己煲到D肉好寡會比D大馬老鄉媽X的。

2 comments:

Ryan said...

記得下次帶我地去食正宗肉骨茶

Chiewata said...

一定會冇問題。.。.。.。上次帶過Wilson去食