Tuesday, April 15, 2008

Citibank積份換禮物


呢排成日都大花銅所以除了一身卡數外仲多左好多積分於是就換左隻Philip LCD相袈同鬧鐘。搞左成個月先一波三節的今一晏晝送到。。。。

2 comments:

Jonathan said...

我都想要好耐喇, 不過比錢買又好似好傻好天真, 等我學下你用積分先!

Chiewata said...

你"搞"得咁pro便似好傻好天真jek....hahaha