Friday, July 25, 2008

摩登鏢局


在古代如要發短信就用飛鴿傳書如要運送貴重物品就要溫鏢局幫忙了。而古裝片時常見D鏢師要血淺半山腰大戰山賊或強盜。

時至今日科技先進以可用SMS或手電通訊唔使飛鴿jor而運送貴重物品亦有Fedex代勞而最正就系我地安坐家中或在外hea只要有部電腦與wifi就能即時知度成個運送過程同status非常方便。

No comments: