Thursday, January 10, 2008

零七香港冬旅の物語:雙城記

哈哈哈。。。我又拋書包啦個blog title好鬼文藝呵?其實是想講講Alfee帶我去港島中上環區打個轉後對香港的睇法。Alfee帶我由尖沙咀塔度輪過海到中環再由IFC去Soho區再行去上環最後塔電車去銅鑼灣會JS,啤啤,V與TH。Along the way就睇下Soho的華洋夾雜新舊交替的有趣streetscape,中環舊差館,上環YMCA同Lomo總壇。如果有睇過"重慶森林"王非幫梁潮韋清潔間屋而梁就係個電動樓梯道裝裝下。。。果道就係中環上半山同Soho區。

由細到大睇港產片都會不自覺的將香港分為二,一個係D古惑片或黑社會為背景的就大多係油尖旺代表作有"旺角黑夜"同"PTU". 另一個香港就係一些愛情或喜劇小品就大多會用中上環黎做背景如剛說的"重慶森林".

但事實亦的確如此,油尖旺區大致上是比究邋遢與亂而人流會雜D。反觀港島區大致會整齊同乾淨D而D人由以餐聽夥記是禮貌同友善D。所以對我而言香港是有兩面的。

講開又講我同Alfee行行下見有間燒臘店有好多人排隊於是走埋去買左20蚊燒肉再買兩罐"藍妹"啤酒然後去公園道漫漫嘆。真係要多謝Alfee帶我行中上環又講解得好好仲請我食燒肉。

No comments: