Sunday, May 10, 2009

諾記E75


呢幾年WM又吾争氣所以我以漸漸變了做諾記忠實擁躉從E61, E65, E55, N82, E90到E71我都好鐘意諾記D機夠穩定同價錢公道吾似HTC出D機咁貴。由其喺E71吾經吾覺都用咗一年,對我嚟講真係好勁㗎啦有部機可以留喺我身邊咁耐。最緊見E系列的新型號E75出咗就吧我部五勞七傷嘅E71 trade in咗。整體嚟講部E75係同E71冇乜大份別除咗個camera好D外就喺E75有個趟開的QWERTY鍵盤而且仲喺用緊個比E71新一些嘅OS不過話説回頭新就晤一定喺好嘅...始終E71暫時是E系列中最好的一部.

No comments: