Monday, February 19, 2007

小南國


係情人節eve同VT&Jacky去銅鑼彎時代擴場的小南國道食晚飯﹐今次係我第二次黎小南國都係因對它的稻草東波肉同沙褒雞雲吞念念不忘。。。。今次仲試埋蟹粉小籠包同它門的signature dish清炒河蝦。
飯後我哋就落去位於時代擴場對面的許留山道食甜品但因太多人訴以就叫兩杯野行街。

No comments: