Wednesday, October 17, 2007

Gigabyte U60之第三類接觸

昨晚晚飯後無野做就去了間相熟的機鋪打牙臼。。。發現佢地入左部Gigabyte U60于事即羅黎影下相。。吾好意思因太興奮正系識用部iPhone影吾記得包包裡便有部digicam...
Jonathan的blog有更精彩照片

No comments: