Thursday, April 30, 2009

潮記上山下海團之茶園驚夢


今次嚟金馬倫高原最主要喺帶@wilsonfkp去參觀這裏的茶園而因時間關我哋不能盡遊各個不同高度的茶園咁謂有去最高點海拔1600米的Sungai Palas BOH Tea Plantation同順道上去金馬倫的最高點海拔2031米的Gunung Brinchang。

Sungai Palas 嘅呢個茶園主要喺生產紅茶而喺BOH的最高品質種植地是一個規模非常大的莊園裏面除了茶樹仲有員工宿舍,學校,診所應有盡有而且重有個得過馬來西亞建築師學會金獎的 BOH Tea Centre是個很値得參觀的景點。

因金馬倫天氣轉變很快所以我地早起食完早點八點多鐘就上茶園去而路途上因有次轉錯彎而得以拍到一個隱閉俠谷的美圖而又亂打亂撞俾我地去到兩個風景靚極的高點最重要就喺天公亦作美天氣是超級哋好.

天時地理人和我哋兩個好匆實的過咗大半日以參觀Boh Tea Centre爲終點一邊享受這片茶園出產的最定級茶葉Palas Supreme一邊從這設計得非常現代的建築物飽覽茶園風光都只係收RM3.30簡値是超級超値.

No comments: